Disclaimer Aankoopmakelaar Amsterdam

De op deze website getoonde informatie is door Aankoopmakelaar Amsterdam met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aankoopmakelaar Amsterdam verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Aankoopmakelaar Amsterdam worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Aankoopmakelaar Amsterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Aankoopmakelaar Amsterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en / of onvolledigheden van de op de website Aankoopmakelaar Amsterdam opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Aankoopmakelaar Amsterdam alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Aankoopmakelaar Amsterdam niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Aankoopmakelaar Amsterdam worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Aankoopmakelaar Amsterdam uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Aankoopmakelaar Amsterdam worden onderhouden wordt afgewezen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de website van Aankoopmakelaar Amsterdam en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en / of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Bel mij terug

Laat hier je telefoonnummer achter. We begrijpen de markt en streven ernaar binnen twee uur te reageren.