Nieuwberichten

Zelfwoonplicht voor Amsterdamse koopwoningen

Op 1 april 2022 heeft de gemeente Amsterdam de zelfwoonplicht ingevoerd voor huizenkopers. Voor nieuwbouwwoningen geldt deze verplichting al anderhalf jaar, nu zijn dus de koopwoningen aan de beurt. Het doel van de maatregel is om te voorkomen dat woningen opgekocht worden door beleggers die ze vervolgens verhuren.

Woningen sinds 2013 gemiddeld twee keer zo duur

De stijgende huizenprijzen verbazen allang niet meer, toch bereikt de oververhitte woningmarkt keer op keer nieuwe mijlpalen die we eerder voor onmogelijk hielden. De gemiddelde waarde van een woning bedroeg eind 2021 € 431.000, waar deze medio 2013, op het dieptepunt van de kredietcrisis, nog op € 223.000 lag. Bijna een verdubbeling dus van de gemiddelde prijs, voornamelijk gerealiseerd door de ongekende prijsstijgingen van het afgelopen jaar. 

Kunnen duurhuurders eindelijk een eigen huis kopen?

‘Duurhuur’. Onder deze naam start de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) samen met AEGON, ING, Florius, Vereniging Eigen Huis en BLG Wonen een pilot om huurders die probleemloos hoge huren kunnen betalen meer kans te geven op het kopen van hun eigen woning. Maatwerk hypotheken moeten hiervoor de oplossing bieden.

Grootste kwartaalstijging woningprijzen sinds 1995

We kijken er inmiddels niet meer van op. Weer is een record op de huizenmarkt gesneuveld naar aanleiding van de recent gepubliceerde derde kwartaalcijfers. Van juni tot en met augustus 2021 stegen de woningprijzen met 6,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Het is daarmee de grootste kwartaal-op-kwartaal stijging in ruim 25 jaar. Zo blijken de belangrijkste graadmeters voor de situatie op de woningmarkt nog steeds hun grenzen te kunnen verleggen.

Overbieden nu ook de norm voor vrijstaande woning

De temperatuur op de oververhitte woningmarkt lijkt voorlopig niet af te nemen. Sterker nog, de meest recent geregistreerde huizenprijzen van juli 2021 laten wederom nieuwe recordhoogtes zien. De waarde van bestaande koopwoningen steeg in deze maand verder door met gemiddeld 1,5%. Ten opzichte van een jaar eerder zijn Nederlandse woningen 16,3% duurder geworden, wat de grootste prijsstijging betekent sinds het jaar 2000. En het einde lijkt nog lang niet in zicht.

Amsterdamse huizenmarkt update Q2 2021

De ontwikkelingen op de Nederlandse huizenmarkt worden elk kwartaal bekeken en vastgelegd in een rapport. Daarin staan alle cijfers opgenomen van het betreffende kwartaal ten opzichte van hetzelfde kwartaal in voorgaande jaren. Wat waren de ontwikkelingen op de huizenmarkt van Amsterdam in het tweede kwartaal van 2021?

Amsterdamse huizen zijn duur en blijven duur

In het economenvakblad ESB is een artikel gepubliceerd met daarin de conclusie van een onderzoek van hoogleraren uit Amsterdam, Rotterdam en Maastricht: huizen in Amsterdam zijn duur en blijven duur, structureel. Het blijkt een illusie dat Amsterdamse koopwoningen weer betaalbaar worden. Men dacht dat de enorm opgelopen huizenprijs vooral te wijten was aan overwaardering. In

Grote vraag naar hypotheken ondanks coronacrisis

Een (economische) crisis zorgt vaak voor financiële onzekerheid en terughoudendheid in het doen van grote aankopen. Een instorting van de huizenmarkt als gevolg van de huidige coronacrisis was de verwachting. Het tegendeel is waar; de consument blijft huizen kopen en hypotheken afsluiten. De crisis lijkt nog steeds geen invloed te hebben op het consumentenvertrouwen. Overheidssteun

Mogelijk hogere hypotheek tweeverdieners in 2021

Minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft een wetswijziging ingediend om de hypotheekruimte van tweeverdieners met ingang van volgend jaar te vergroten. Het kabinet wil het laagste inkomen zwaarder laten meewegen in de berekening voor de maximale hypotheek. Daarnaast wordt de weging van een eventuele studieschuld verlaagd. Beide zorgen voor een hogere leencapaciteit bij de financiering